Přeskočit navigaci »

Teď jste zde: domovská stránka » nestvůry » Ithisi z Jappy

Přihlášeno 0 z 7077 uživatelů | nápověda
Registrace a přihlašování:

Ithisi z Jappy

  • autor: Přebral (o autorovi)
  • kategorie: cizí postavy
  • datum přidání: 07.05.2002
  • hodnocení: 8.0/10 (diskuse: 10)
  • počet hodnotících: 34
  • počet zobrazení: 12157

životaschopnost: 19
ÚČ: 10/+2 (scimitar 8/+2) požírač duší nebo 7/0 (5/0 spatha)
OČ: 5 (chitinové brnění z Elfocvaka + 0)
odolnost: 17/+3
velikost: B
bojovnost: nil
zranitelnost: humanoid
pohyblivost: postava/humanoid
vytrvalost: postava/humanoid
inteligence: 12
přesvědčení: zmatené zlo
poklady: nic
zkušenost: 5000

Ithisi z Jappy byla krutá šermířka a královna z námořního, pirátstvím proslulého království Jappy. Vždy se snažila jakýmikoli prostředky získat moc, což jí vyneslo (po několika válkách a masakrech) velice špatnou pověst - v některých zemích se stala téměř archetypem zlého a krutého vládce. Je ovšem nutné dodat, že svými násilnými činy vždy sledovala nějaký politický cíl, její násilné činy nebyly nikdy samoúčelné. Během své dlouhé a krvavé kariéry si vysloužila přízviska typu Kudlanka, Pažalská řeznice a podobně. Celé okolí Jappy si oddechlo, když byla svržena a poté posádkou lodi, na které chtěla uprchnout, vysazena na pustém ostrově, kde ji po dvou měsících strádání zabili a snědli skřetí piráti. Kupodivu se ale po nějaké době začaly objevovat zvěsti, že se jí za nejasných okolností podařilo uprchnout z Pekla. Pozadí celého případu je ale mnohem složitější. Ithisi z Pekla totiž neuprchla (ač si to myslí - "náhodou" se jí podařilo získat od nižšího démona sponu, která jí umožňuje cestovat mezi světy) - Peklo celý incident připravilo, spočítalo si totiž, že pokud se rozšíří zpráva, že i taková hříšnice unikla z místa věčného zatracení, budou se potenciální oběti Pekla méně obávat svého osudu po smrti, bezstarostněji upíší svoje duše a tak dále. Ithisi o tomto plánu nemá tušení a snaží se pohybovat po světě inkognito a uniknout pozornosti Pekla (které ji ale stále sleduje). Proto si také pořídila mocný magický scimitar, do kterého je zakleta zvláštní varianta démona požírače duší. Zlé oběti zabíjí tímto mečem, aby jejich duše byla pozřena a nemohla se dostat do Pekla, kde by se ďáblové jejím mučením dozvěděli, kde Ithisi je. Démon je zvláštní tím, že má neomezený počet duší, které může pozřít. Na druhou stranu je oběť meče možné zachránit, pokud je do dvou dní od pozření scimitar podroben složitému theurgickému rituálu (tak od 16 úrovně, PJ si vymyslí něco hodně barvitého). Na menší nestvůry a dobré tvory spíše používá jednoruční spathu (meč s jednou čepelí). Co se týče svého vzhledu, snaží se jej pokud možno zakrývat, ale ne natolik, aby to vzbudilo příliš velkou pozornost. Vyhlíží jako nepříliš krásná (charisma 9), trochu robustní černovlasá žena. Vzhledem k tomu, že není ve svém původním těle, ale nově vytvořeném pseudotěle na spirituálním základu, které obdržela v Pekle, je na ní "něco divného". Nikdo není schopný říci přesně co, snad je to odraz nesmírného utrpení v jejích očích, nepřirozené pohyby, nebo stín, který nemá nikdy ostré hranice. V případě kontaktu s postavami se bude spíš snažit zmizet a neupoutávat pozornost. Družinu napadne pokud ji bude třeba sledovat, pokusí se ji okrást, nebo bude vlastnit zajímavé předměty, schopné ochráni proti vlivu Pekla (nejčastěji svitky ochrany proti ďáblům). Pokud už dojde na boj, nedělá kompromisy, nechlubí se před tím, než někoho zabije a tak dále. A jako šermíř na 19. úrovni dokáže být, obzvláště v kombinaci se svým scimitarem, skutečně smrtící. Na aktivaci své spony na přechod mezi světy potřebuje alespoň půl dne - nemůže ji používat během boje.