Přeskočit navigaci »

Teď jste zde: domovská stránka » nestvůry » Masák

Přihlášeno 0 z 7077 uživatelů | nápověda
Registrace a přihlašování:

Masák

  • autor: Přebral (o autorovi)
  • kategorie: magické
  • datum přidání: —
  • hodnocení: 8.7/10 (diskuse: 8)
  • počet hodnotících: 32
  • počet zobrazení: 8710

životaschopnost: 3
ÚČ: (+1+2/+1)=3/+1 (pařáty) nebo (+1+1/+2)=2/+2 (zuby)
OČ: 3
odolnost: 15
velikost: A nebo B
zranitelnost: nemrtvý, ale B1, C1, D1
pohyblivost: 11/magičtí tvorové
vytrvalost: 11/magičtí tvorové
inteligence: 14
přesvědčení: zákonné zlo
poklady: 10
zkušenost: 70

Masák je jedním z nejohavnějších a nejzrůdnějších nemrtvých, jaké dokážou vytvořit zkažení nekromanceři. Jeho poněkud cynicky zvolené jméno pochází právě od nich, v učených knihách je spíše znám jako "svlečenec", "nahá Ohavnost" či "trpící smrt". Je totiž navržen tak, aby vyvolával znechucení a u dobrých postav následně i soucit, a tak přivodil konec nepřátel svého stvořitele. Vypadá jako obyčejný člověk svlečený z kůže a chová se, jako by byl stále cítícím živým tvorem, jehož zlý kouzelník takto za použití černé magie mučí. Ve skutečnosti je ovšem stejně zlovolný jako ostatní nemrtví a žádnou bolest necítí, dokáže ji pouze dokonale předstírat. Nejčastěji se vyskytuje v kobkách temných mágů mezi jejich ostatními (často opravdovými) oběťmi. Při prvním spatření masáka si každý s inteligencí vyšší jak 2 a přesvědčením lepším než zákonné zlo, kdo jej uvidí, hodí proti pasti Odl~4~silná nevolnost/slabá nevolnost. Silná nevolnost se projevuje postihem –3 k ÚČ, OČ a všem hodům proti pastem vyjma těch, kde je použitou vlastností odolnost, u slabé nevolnosti je postih pouze –1. Nevolnost trvá 3 směny, pokud je i pak masák poblíž, hází se znovu, ale nebezpečnost je o 2 nižší (dále už neklesá). Při setkání s družinou masák pláče, sténá a prosí ji, aby mu pomohla. Přerývaně a jakoby s velkým utrpením jí vypráví svůj příběh a nezapomene (především pokud by mu družinka chtěla rychle zkrátit utrpení) dodat, že je pro něj ještě naděje, protože existuje vzácný alchymistický lektvar, kouzelný prsten, svitek nebo něco podobného, co mu umožní uzdravit se. Tento předmět má zlý kouzelník, který jej oživil, ví to, protože mu jej ukazoval, když ho mučil, a ďábelsky se při tom smál. Je zde uvězněn již dlouho a za tu dobu stačil částečně poznat některá tajemství mágova sídla (jak často chodí stráže, jak vypadají mágovy osobní pokoje a mučírna, jaké jsou poblíž pasti...). Nabídne družince pomoc, ovšem s podmínkou, že ji bude doprovázet ("Chápejte, jsem zoufalý a nechci už tady strávit ani minutu, taky vám chci pomoct a pomstít se."). Pokud mu uvěří (ať už protože jim to přijde výhodné, nebo protože se slitují), jde s nimi a nějakou dobu se chová, jako by byl skutečně jejich spojencem, ve skutečnosti se postavy pokusí zavést do záhuby. Způsob, jakým to má udělat, je mu obvykle zadán jeho stvořitelem. I pak se obvykle (pokud nezmizí) bude tvářit jako že je v tom nevinně. Pokud se postavy s nějakým masákem již setkaly, nebo někde zjistily, co je zač, je pravděpodobné, že se k dalším budou chovat nedůvěřivě, dobré postavy si ale nemohou nikdy být úplně jisté, že se nemůže jednat o skutečnou mágovu oběť. Zlí tvůrci masáků vybírají pro jejich stvoření taková těla, která vzbudí co největší emoce, je ovšem na PJ, aby se rozhodl, co hráči unesou a nevybíral ženy a děti, pokud není jeho družinka příliš cynická nebo tomu neodpovídá zabarvení světa, ve kterém se hraje.