Přeskočit navigaci »

Teď jste zde: domovská stránka » kouzla » Temný labyrinth

Přihlášeno 0 z 7077 uživatelů | nápověda
Registrace a přihlašování:

Temný labyrinth

  • autor: Arrxen Alagern (o autorovi)
  • kategorie: kouzelnická kouzla
  • datum přidání: 09.09.2003
  • hodnocení: 5.6/10 (diskuse: 1)
  • počet hodnotících: 9
  • počet zobrazení: 3044

magenergie (magy): 3/4 stávající magenergie, min. však 25
past: Int~10~únik/věznění
dosah: 2 sáhy
rozsah: 1 osoba
vyvolání: 3 kola
trvání: Různé
druh: Časoprostorové, psychické

Toto kouzlo patřilo v dávných dobách ve světě zvaném Sarion jako velmi pronásledované kouzlo. Používali ho nekromanceři a temní kouzelníci jako nejlepší způsob zbavení se člověka či jeho zdržení. Za použití tohoto kouzla také byli ihned upalováni. Když kouzelník kouzlo vyvolává, zhmotňuje se v jeho rukou zvláštní černá koule, která vypadá, jako by byla "uplácaná" z černého bahna. Po vyvolání obklopí postiženého černá mlha, která ho před zraky ostatních odnese za velkého hřmění pod zem. V tu chvíli se ocitne postava v dlouhém a složitém labyrintu, který se však odehrává jen v jeho mysli. Ve skutečnosti je jen uvězněný v malé vzduchové komůrce asi 10 sáhů pod zemí. V tom však problém není. Postižený si totiž myslí, že je v labyrintu mnoho příšer a pastí, které ho chtějí zabít. Ve své mysli s nimi tedy jakoby svádí souboje a snaží se přežít. To ho psychicky deptá a deprimuje. Každou směnu v "labyrintu" si postava hází na past, jestli neprohlédne psychické kouzlo. Jakmile se hod na past podaří 3x, postava s vrátí na zem. Kdykoliv se past nepodaří, postava ztratí 1 stínový bod. Za 3 body se jí inteligence sníží nevratně o jeden* (lze rozptýlit pomocí "Zlom kouzlo" nebo "Rozptyl kouzla"**) (*postava vlastně hrůzou zešílí; **To ale postavu nejprve musí napadnout - nic totiž nenaznačuje tomu, že by se nejednalo o obyčejné jednorázové časoprostorové kouzlo, ale o kouzlo trvalejšího účinku - pozn. Red.). Pokud se jí Inteligence sníží na 1/-5 , stává se nezodpovědnou za sebe sama a zřejmě se zblázní z utrpeného šoku. Navíc každou neúspěšnou směnu v labyrintu ztrácí 2 stínové životy (za 4 stínové jeden normální). Jiná zranění (např. při útoku iluzivními nestvůrami) se nepočítají. Pozn. pro PJe: Temný labyrint je opravdu těžký na přežití!!! Nešetřete žádného hráče, hrajte podle pravidel. Příšery i pasti jsou na volbě PJe, jsou však silné, mají zvláštní schopnosti a mohou být i magicky okouzlené. Postavě se to pak zdá takřka nepřežitelné a má velké trauma. Východ z labyrinthu je většinou značen jako prosvětlené dubové dveře. Za projití CELÝM labyrinthem postava dostává "odměnu" 50 Zk za každou prožitou směnu v labyrintu. (Pokud to tedy přežije.)