Přeskočit navigaci »

Teď jste zde: domovská stránka » články » Legenda o Irwelovi (z)Rádci (1102 - 1341 Y.)

Přihlášeno 0 z 7077 uživatelů | nápověda
Registrace a přihlašování:

Legenda o Irwelovi (z)Rádci (1102 - 1341 Y.)

  • autor: Fistandantilus (o autorovi)
  • kategorie: ostatní
  • datum přidání: 15.08.2002
  • hodnocení: 8.3/10 (diskuse: 11)
  • počet hodnotících: 3
  • počet zobrazení: 2838

O Irwelovi se toho moc ve starých grimoárech a pamětech nepíše, jedno je ale jisté: byl mužem, který změnil do jisté míry dějiny "Ztracené Caledonie" a dal tak díky své touze po moci a síle prostor těm, kteří sedí na královském trůnu v dnešních dobách. To co o Irwelovi víme, je především to, že sloužil už za dob Ethaina Prvního též zvaného Prvorozeného, jež pocházel z rodu elfů. Sám Irwel byl také elf, proto už jako "mladý" byl zvolen do královské rady, aby spolurozhodoval o budoucích otázkách své země. Irwel byl zpočátku, tedy za vlády Ethaina I. mužem, který měl velké charisma a dokázal ovlivňovat řadu lidí. Zasloužil se také o to, že po problémech vzniklých v zemi na začátku jara roku 1247 v zemi opět zavládl mír a pokoj. Tehdy skoro na celých 70 let zavládla spravedlnost, která byla i několik let po smrti Ethaina Prvorozeného.

Irwel, podle pozdějších výpovědí, se chtěl dostat k moci už tehdy, ale svou příležitost promarnil a musel si zase počkat další tři desítky let, které mu posloužili k tomu, aby dokonale ovládl mladičkého Ethaina II. To se mu povedlo do nejmenších detailů. Nikdo však o Irwelovi nevěděl, že to byl zčásti on, kdo podporoval temné síly, které pramenily v horách a pramenily také v neshodách při diplomatických jednáních s Jížními zeměmi. Často to byl Irwel, kdo falšoval dokumenty, podplácel vysoké hodnostáře za to, aby předkládaly mylné informace králi. Z Irwela Rádce jak mu často přezdívali se stal dokonalý zrádce. Zrádce používající všech technik a podvodů k tomu, aby se dostal co nejdříve k moci, k moci která mohla znamenat vše. Irwel často pracoval na vlastní pěst a neuvědomoval si následky pro budoucí pokolení, budoucí nové časy. Krize, která přišla po jeho smrti, jež byla tajně zosnována neznámou zlodějskou gildou, byla sice krátká, ale bylo to jedno z nejhorších ohrožení země za posledních 500 let. Zlodějské gildy, bandy a sdružení v tu dobu rostly jako houby po dešti. Zatímco se knížata, majetní obchodníci i měšťané hádaly o svých ziscích, zem strádala a chřadla. Byla to doba na kterou se nezapomíná. V té době zavelela k útoku nemoc známá pod jménem mor, nebo také černá nemoc jak byla častěji přezdívána ve vyšších kruzích. Týkala se všech bez rozdílu postavení a rasy. Dokonce i ras trpaslíků a elfů, často vyhlášených svou netečností k nemocem a podobným věcem. Kdo však zatáhl tuto nemoc do země, to se nikdy nikdo nedozvěděl.

Irwel nebyl ani mágem, nebyl ani lučebníkem ovládajícím dokonale své umění, byl prostým elfem. Elfem, jež dokázal ovládnout svou pravou podstatu, elfem, který si bezhlučně jako tichošlápek kráčí svou vlastní cestou. Neohlíží se přitom na nic ... na oběti, na životy, na peníze, stále a neustále vidí před sebou vidinu moci, moci která nakonec schvátila jeho duši a zmocnila se jí nadobro. Udělá pro moc cokoliv, zabije i svou vlastní matku, bude-li potřeba. Neohlíží se na nikoho a na nic. Takový druh lidí, elfů či jiných ras může být nebezpečím pro každou zemi, každé kralovství, každého krále. Buďme proto ostražití a bdělí ...

Z toho plyne poučení i pro nás samotné. Pokud zlo vidíme hned, zahubme ho, dokud je čas. Potom čas zbýt nemusí. Zlo je jako slizký had obtáčející se kolem blahodárného pramene života. Pokud jeho jedovatý jazyk a jeho slizké tělo neusmrtíme, budeme jeho jed pít po věčnost. Protože jakmile se jednou napijeme z tohoto pramene života, jed se nám dostane do krve a život je to, co nás ještě drží na tomto světě. Nedopusťme proto abychom byli opět jen těmi, kteří se dívají a pít nechtějí. Jednou se napít musíme a jestli to bude z pramene života nebo pramene smrti to už je jen na nás a ne našich dětech. Řešme problémy, které vyvstanou, hned, protože co lze vyřešit dnes, nemusí být vyřešeno zítra a už vůbec ne pozítří.

Zlé věci přichází pořád, ty dobré zůstávají jen občas ... terresiánská moudrost