Přeskočit navigaci »

Teď jste zde: domovská stránka » články » Mimoprostorová magie

Přihlášeno 0 z 7077 uživatelů | nápověda
Registrace a přihlašování:

Mimoprostorová magie

  • autor: Nefrit Firebat (o autorovi)
  • kategorie: pravidlo
  • datum přidání: 05.03.2002
  • hodnocení: 7.0/10 (diskuse: 4)
  • počet hodnotících: 1
  • počet zobrazení: 3603

Jde o zvláštní samostatnou větev časoprostorové magie. Kouzla tohoto oboru umožňují pohyb v mimoprostoru a jeho cílené využití (kouzla pro přesun prostorem v nulovém čase také využívají mimoprostor). Mimoprostor je paralelní prostor, který je s tím obyčejným svázán jen lehce. Má některé zvláštní vlastnosti:

Kouzelník v něm vidí a slyší, co se děje v prostoru, na jehož místě se v mimoprostoru nachází, nepotřebuje dýchat, pít ani jíst, nestárne, ale nemůže mluvit ani manipulovat s předměty (vyjma těch, které měl při vstupu do mimoprostoru u sebe). Ovšem může kouzlit, meditovat, spát, a lze s ním navázat telepatický kontakt, popřípadě vést mentální souboj. Kouzelník také může opustit mimoprostor sesláním kouzla Svazek místa (3 životy a 3 magy) [popřípadě jakýmkoli teleportačním kouzlem za dvojnásobek jeho minimální ceny]. Tímto kouzlem se do něj také může dostat (pokud nepoužije některé ze specializovaných kouzlel, nebo svou schopnost procházet mimoprostorem), ale musí to určit dopředu před jeho sesláním.

Aby se kouzelník mohl začít učit kouzla mimoprostorové magie, musí znát alespoň 10 kouzel z oboru časoprostorové magie a 10 kouzel z energetické magie.

Mistrem mimoprostorové magie se stává kouzelník, který u 10 kouzel tohoto oboru dosáhne počtu 11 úspěšných seslání (tím automaticky získává všechny schopnosti a výhody, u kterých je uvedeno, že platí pro mistra (ne tedy až při dalším výcviku!). Kouzelník z oboru mimoprostorové magie navíc dokáže poznat, jestli osoba, s níž se setkal, je také kouzelníkem tohoto oboru (tj. zná alespoň 10 jeho kouzel a alespoň jednou některé použila). Pravděpodobnost úspěchu při tomto odhadování je 25 + úroveň + stupeň Int % (Mistr si ještě přičítá 10% navíc).

Mistři mimoprostorové magie jsou schopni cíleně procházet mimoprostorem, vidí všechny uměle vytvořené poruchy časoprostoru (např. kouzla Neviditelná torna, oba Hyperprostory (vstup a výstup, trasu), trasu kouzla Portál či teleportu, a podobně). Jsou schopni odolat kouzlu Zmiz (past Int + Chr + Odl + Roz ~ 15 ~ odolal / byl uvězněn v mimoprostoru) a jiným kouzlům tohoto typu. Také poznají, pokud je mimoprostor nebo normální prostor pod vlivem nějakého kouzla tohoto oboru. Pokud na ně někdo sesílá nějaké kouzlo časoprostorové magie, mají (v případě, že s tím nesouhlasí) 25% pravděpodobnost odolání, k níž se ještě přičítá 1% za každou úroveň zkušenosti (maximum je 61% - na 36. úrovni) [předchozí věta platí, jen pokud kouzlo nemá v připadě nesouhlasu automatický neúspěch].

Kouzelník se může mimoprostorem pohybovat, což jej stojí 1 mag/sáh (v normálně husté části mimoprostoru, která má stupeň 1; platí: 1 stupeň hustoty = 1 mag). Kouzelník při procházení vidí a vnímá různou hustotu mimoprostoru a dokáže jí přiřadit patřičný stupeň (a podle toho přizpůsobovat svou trasu). Hustota mimoprostoru se náhodně v různých místech mění v rozsahu 0-100 (ale i při hustotě 0 potřebuje kouzelník k procházení 1 mag na sáh!). Pokud kouzelník "zatuhne" (nemá dost magenergie na projítí), musí buď počkat, až se hustota mimoprostoru kolem něj sníží tak, aby mohl pokračovat v cestě, nebo opustit mimoprostor (ovšem za každý stupeň je +1% pravdìpodobnost, že se mu to nepodaří (stupeň 0 = 0%) - kontroluje se při každém pokusu o opuštění mimoprostoru). Kouzelník má také možnost si průchodem mimoprostorem zkrátit cestu. Stojí jej to (za každý prošlý sáh mimoprostorem) počet sáhů normálního prostoru * hustota mimoprostoru magů.

Kouzelník si může v mimoprostoru vytvářet zásoby magenergie. Dělá to tak, že si vytvoří mimoprostorovou "bublinu" o objemu 1 coul3 na 100 magů kapacity (bublina vydrží, dokud je v ní alespoň 1 mag). Vytvoření bubliny jej stojí objem bubliny v coulech3 * hustota mimoprostoru na daném místě v okamžiku vytváření magů a trvá mu objem bubliny v coulech3 kol.

Tyto bubliny jsou vidět jen v mimoprostoru (jako kovově modré opalizující koule - pohledem na ně kouzelník pozná, na kolik magenergie byly vytvořeny a kolik jí aktuálně obsahují), v normálním prostoru je mùže kouzelník pouze vycítit (na úr*100 sáhů, i cizí). Čerpání magenergie a její vkládání provádí buď dotykem (jen v mimoprostoru), nebo mentálním spojením (vzdálenost maximálně úr*100 sáhù, doba čerpání 10 magů je 1 kolo). Pokud není bublina zapečetěna, může čerpat i z cizí (ale kouzelníci tohoto zaměření stejně většinou drží spolu, takže pečeti jsou vzácné - obvykle chrání nouzovou rezervu magenergie svého majitele). Svou bublinu může kouzelník zapečetit magenergií (pokud z ní chce čerpat někdo jiný než majitel, musí na "odpečetění" použít tolik magů, kolik bylo použito na zapečetění, +1) a sám nemá žádné postihy při čerpání (bublina svého majitele "pozná" a po dobu čerpání se pro něj (ale jen pro něj) odpečetí). Kouzelník může vytvářet bubliny buď "napevno" (nepohybují se a udržují pozici), nebo pohyblivé (může je libovolně přesunovat), popřípadě osobní (pohybují se s ním, a to i tehdy, když opustí mimoprostor (ovšem stále zůstávají v mimoprostoru), může je "odložit" (pak působí jako pohyblivé), případnì si "pohyblivé" či "pevné" přivlastnit (ale nikoli cizí zapečetěné)). Pohyblivé jej při vytváření stojí o 2 více než pevné a osobní o 5 více. Změna o stupeň dolů (tj z osobní na pohyblivou a z pohyblivé na pevnou) stojí 1 mag, změna o stupeň nahoru (tj z pevné na pohyblivou a z pohyblivé na osobní) 2 magy. Pokud je to cizí bublina, tak je zvýšení stupnì ještě o 1 mag náročnější (ale ani pokud je na stupni osobní, neumožní cizí bublina čerpání!). Přivlastnění cizí bubliny jej stojí "magenergie pečeti + rozdíl úrovně jeho a majitele+10" magů (minimálně ale 10 magù).

Mimoprostorová magie se dále dělí na 6 podoborů (ale při klasifikaci kouzel toto jemné dělení nepoužívám, jelikož je vesměs jasné, ke kterému podoboru dané kouzlo patří):
- Tvorba tunelů vedoucích mimoprostorem
- Tvorba prostorů, nacházejících se v mimoprostoru
- Magické pomůcky využívající mimoprostor
- Pohyb mimoprostorem (procházení, vstupování, vystupování)
- Ovlivňování mimoprostoru
- Pomocná kouzla

Kouzla MM budu postupně uvádět zvlášť v databázi kouzel.