Přeskočit navigaci »

Teď jste zde: domovská stránka » články » Nová pravidla pro boj

Přihlášeno 0 z 7077 uživatelů | nápověda
Registrace a přihlašování:

Nová pravidla pro boj

  • autor: Sheedee (o autorovi)
  • kategorie: pravidlo
  • datum přidání: 10.09.2001
  • hodnocení: 7.5/10 (diskuse: 2)
  • počet hodnotících: 10
  • počet zobrazení: 7074

Jak jistě všichni víme, systém všeho v DrD je sice jednoduchý, ale nerealistický (jeden příklad za všechny: hobit válečník se silou 5 uzvedne těžký kyj). Stejně tak i boj.

Například je nelogické, že v rytířské zbroji je těžší vás zasáhnout než v kožené. Autoři totiž chtěli nějak shrnout kvalitu zbroje do jednoho čísla.

Zde jsou nová pravidla pro boj:

1) Ruší se pojem kvalita zbroje. Každá zbroj má nyní dva parametry, prvním je tzv. AC, tedy údaj udávající jak se ve zbroji dobře uniká úderům soupeře.

Tabulka AC a PZ zbrojí
Zbroj AC PZ
žádné 7 0
vycpávané 6 2
kožené 5 4
šupinové 4 6
kroužkové 3 8
plátové 2 10
rytířské zbroj 1 12
štít -1 +2

Při útoku na postavu, se AC přičítá k bonusu za obratnost + hod 1k6 a tím vzniká obranné číslo A (existuje ještě obranné číslo B).

K OČ A se přičte ještě OZ zbraně kterou postava používá.

Od útočného čísla soupeře A (vysvětleno dole) se odečte OČ A bránícího a pokud je rozdíl větší nebo rovný nule, útočník zasáhl a teprve teď se naháže kolik životů ubere obránci.

K tomu slouží ÚČ B a OČ B, ÚČ je vysvětleno níže, OČ B (pevnost zbroje - PZ) viz. tabulka AC a PZ zbrojí.

K tomuto údaji se přičte polovina bonusu za obratnost (zakrouhluj dolů) a polovina bonusu za odolnost (zaokrouhluj nahoru) a hod 1k6.

Zranění způsobené útokem je rovno rozdílu mezi ÚČ B a OČ B, může to být dokonce i nula, ale nikdy nemůže útok postavě životy přidat, samozřejmě (Z matematického hlediska, kdyby ÚČ-OČ bylo záporné číslo a to by se odečetlo tak by se vlastně přičetla jeho absolutní hodnota).

Vyplývá to z toho, že i když soupeře zasáhnete klackem, tak mu v rytířské zbroji těžko ublížíte.

2) Upravuje se tvorba ÚČ, existuje ÚČ A a ÚČ B. ÚČ A spočteme takto: Ke hbitosti zbraně (tabulka je pod odstavcem) přičtete bonus za obratnost a hod 1k6. ÚČ B se spočítá takto: K SZ přičtete bonus za sílu a opět hod 1k6.

Zde jsou nové hbitosti zbraně (HZ) a síly zbraně (SZ):

Tabulka zbraní
Zbraň HZ SZ OZ
žádná 10 0 0
dýka 8 3 0
tesák 8 4 1
krátký meč 7 4 2
obušek 8 3 1
šavle 7 5 2
široký meč 6 6 2
sekera 4 8 1
kyj 5 7 2
meč bastard 6 7 3
dlouhý meč 7 6 4
válečné kladivo 4 9 1
řemdih 5 10 0
hůl kovaná 7 1 5
vidle 6 3 2
kopí 4 9 3
válečná sekera 4 11 1
sudlice 5 7 2
píka 5 8 3
cep 7 2 1
halapartna 5 8 3
obouruční meč 7 10 5
těžký kyj 4 10 3
trojzubec 6 5 3

3) Kritické zásahy. Když postava při hodu 1k6 na ÚČ B hodí na kostce šestku, hodí si ještě jednou a zranění které by jejich útok způsobil ještě vynásobí polovinou druhé hodnoty hozené na kostce (zaokrouhluj nahoru). Když hodí dvakrát za sebou 6, nebo 6 a 5, způsobí 3x větší zranění a to už je znát.

Jak je vidět, při použití tohoto systému postavy při boji obvykle dostávají těžší rány, ale zase rychleji zlikvidují příšery, je to takhle realistyčtější, protože v DrD bylo běžnou praxí přežít ránu obouručákem do hlavy.